Kluczowe kompetencje

Wola działania oraz kwalifikacje zawodowe
to fundament sukcesu

Produkty i usługi firmy SIEMAG TECBERG cieszą się doskonałą renomą na całym świecie. Znaczącą rolę
w kształtowaniu tej opinii odgrywają wykwalifikowani i w pełni zaangażowani pracownicy.
Ok. 400 inżynierów i techników, specjalistów, pracowników działu finansowego oraz pracowników fizycznych tworzy silny szkielet firmy o międzynarodowym zasięgu.
Poprzez konsekwentny udział w programach podnoszących kwalifikacje dbamy o permanentny rozwój wiedzy technicznej. W ten sposób zapewniamy klientom najwyższą jakość i profesjonalizm.
Ponadto wspólpracujemy z ośrodkami akademickimi na całym świecie, co daje cenną możliwość uczestniczenia
w najnowszych badaniach naukowych.

Wysokie kompetencje inżynierskie
gwarancją niezawodoności świadczonych usług

Wszystkie procesy handlowe przebiegają zgodnie ze zintegrowanym systemem zarządzania jakością
według normy DIN ISO 9001:2008.
  • Inżynieria
  • Zarządzanie projektem
  • Produkcja i montaż
  • Serwis techniczny

PROSPEKTY

4.15 MB