Rynki docelowe

Siła innowacji wobec
strategicznych rynków
o dużym potencjale wzrostu

Stale rosnące na świecie zapotrzebowanie na bogactwa naturalne jest obecnie zaspokajane poprzez tworzenie coraz głębszych kopalni. Wymaga to stosowania wydajnych systemów wyciągów szybowych o niestandardowych parametrach technicznych. 
Jednocześnie można zaobserwować rosnący popyt na stosowanie systemów centralnej klimatyzacji kopalń.
Obecne trendy rozwojowe wiążą się ściśle z bardzo surowymi wymaganiami dotyczącycmi bezpieczeństwa i jakości.

SUROWCE – ENERGIA PIERWOTNA – INFRASTRUKTURA

Firma SIEMAG TECBERG odpowiednio wcześnie zidentyfikowała panujące trendy i dostosowała swoje działania do wymagań rynkowych. Równolegle do wzrostu koniunktury na światowym rynku surowców skupiliśmy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań np. w zakresie technologii przeładunku i transportu materiałów ciężkich. 

Zaliczają się do nich również publiczne projekty związane z infrastrukturą, jak np. budowa tunelu kolejowego, prowadzącego przez masyw Gotarda w Szwajcarii oraz budowa podnośni statków Niederfinow Nord,
włączonej do Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej. Projekty te stanowią szczególne osiągnięcia
w dziedzinie inżynierii budowlanej. 

PROSPEKTY

4.15 MB