Systemy centralnej klimatyzacji kopalń

Centralna klimatyzacja wyrobisk dołowych

Poza produkcją maszyn i urządzeń dla górniczych wyciągów szybowych, głównym obszarem działalności firmy SIEMAG TECBERG jest projektowanie oraz implementowanie układów centralnej klimatyzacji wyrobisk dołowych. 

Pierwszym krokiem w kierunku rozwoju systemów klimatyzacji kopalń było opracowanie nowatorskiego rozwiązania dla zwalczania zagrożeń temperaturowych w górnictwie. Rozwiązaniem tym jest system klimatyzacji centralnej
z podajnikiem trójkomorowo-rurowym P.E.S.  (Pressure Exchange System), który powstał we współpracy z firmami, wyspecjalizowanymi w tym obszarze. System P.E.S. jest stosowany od ponad 25 lat w systemach centralnej klimatyzacji na całym świecie.

We współpracy z końcowymi użytkownikami, doświadczonymi firmami oraz środkowiskiem naukowym zaprojektowano  i zrealizowano kilkadziesiąt koncepcji chłodzenia kopalń i tuneli o mocy chłodniczej rzędu nawet ponad 10 MW.

Opatentowany system klimatyzacji umożliwia przemienne filtrowanie cieczy z poziomu wysokiego ciśnienia
do poziomu niskiego ciśnienia i odwrotnie. 


W systemie klimatyzacji centralnej wyrobisk dołowych, podajnik trójkomorowo-rurowy P.E.S. pełni rolę pośrednika między powierzchniową stacją klimatyczną, która wytwarza i dostarcza zimną wodę do wyrobisk dołowych rurociągami szybowymi pod wysokim ciśnieniem, a podziemną siecią rurociągów, dostarczających zimną wodę pod niskim ciśnieniem do przodkowych lub ścianowych chłodnic powietrza. W podajniku trójkomorowo-rurowym następuje redukcja ciśnienia hydrostatycznego oraz wymiana temperatury czynnika chłodzącego.

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Niewielki wzrost temperatury lodowej - średnio <0.5 °C
  • Transport czynnika chłodzącego z mocą chłodniczą do 20 MW przy zastosowaniu jednego urządzenia P.E.S./DRKA
  • Redukcja ciśnienia hydrostatycznego do 150 bar przy użyciu jednego podajnika trójkomorowo-rurowego P.E.S./DRKA
  • W przypadku potrzeby zwiększenia mocy chłodniczej konstrukcja systemu P.E.S./DRKA może zostać stopniowo rozbudowana
  • Stały, niezmienny współczynnik sprawności przez cały okres eksploatacji
  • Bardzo krótki czas przestoju przy pracach konserwacyjnych
  • Zapotrzebowanie na niewielką powierzchnię użytkową