Technologia górniczych wyciągów szybowych

Technologia górniczych wyciągów szybowych do transportu surowca

W tradycję działalności firmy SIEMAG TECBERG wpisuje się planowanie, projektowanie oraz budowa kompletnych systemów wyciągowych dla klientów z całego świata. Produkowanie wszystkich zespołów składowych górniczych wyciągów szybowych w oparciu o własne projekty konstrukcyjne spowodowało, że nasza firma stała się ekspertem
w dziedzinie technologii górniczej. 
   
200 referencji z całego świata!

Poprzez dostosowywanie wszystkich zespołów składowych do wymagań klienta osiągamy wysoki poziom efektywności oraz użyteczności oferowanych systemów wyciągowych. Ponadto nasi inżynierowie oraz doświadczeni specjaliści pozostają do dyspozycji klienta już w fazie projektu, aby wspólnie tworzyć rozwiązania szyte na miarę indywidualnych oczekiwań. Jednocześnie oferując współpracę już w początkowych fazach projektu, zapewniamy prawidłową integrację wszystkich zespołów składowych. 
Prowadzone przez profesjonalny zespół firmy SIEMAG TECBERG analizy wykonalności bazują na uważnym
i efektywnym planowaniu przy jednoczesnym zastosowaniu najnowszych technologii i gwarantują płynny przebieg procesu budowy. Rezultetem tego jest przynosząca wymierne skutki niezawodność urządzeń oraz krótki czas realizacji.

PRODUKTY

 • Maszyny wyciągowe skipowe, klatkowe, kubłowe
 • Konwencjonalne i zintegrowane maszyny wyciągowe typu Koepe
 • Maszyny wyciągowe jedno- i dwubębnowe
 • Wielolinowe maszyny wyciągowe typu Blair
 • Samojezdne wyciągi ratownicze
 • Wieże szybowe
 • Naczynia wyciągowe
 • Urządzenia do pomiaru sił w linach SME
 • Urządzenia do załadunku i rozładunku
 • Systemy transportu podziemnego i powierzchniowego
 • Urządzenia zasilające 
 • Systemy automatyzacji obiegu wozów kopalnianych
 • Urządzenia do głębienia szybów
 • Urządzenia zaciskająco-podciągające
 • Windy frykcyjne
 • Urządzenia pomocnicze do wymiany lin

DANE EKSPLOATACYJNE MASZYN WYCIĄGOWYCH SIEMAG TECBERG

 • maksymalny ciężar użytkowy 60 t
 • maksymalna prędkość jazdy 20 m/s
 • maksymalna ilość lin 10
 • droga jazdy do 3000 m
 • moc silnika przekraczająca 13 MW

INFORMACJE TECHNICZNE