Urządzenia do transportu materiałów ciężkich
oraz systemy składowania odpadów toksycznych

Technologia systemów wyciągowych
do zadań specjalnych

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA NASTĘPNYCH POKOLEŃ

Odpowiednia gospodarka odpadami promieniotwórczymi stanowi priorytet w podejmowanych działaniach, mających na celu zabezpieczenie naturalnego środowiska człowieka przed zagrożeniem radiologicznym. Ze względu na wysoką aktywność i długotrwały proces połowicznego rozkładu, nie istnieje uniwersalna metoda dezaktywacji odpadów radioaktywnych. W procesie unieszkodliwiania ich oddziaływania istotną rolę odgrywają metody ich składowania
oraz transportu.


Firma SIEMAG TECBERG angażuje się już od ponad 30 lat w technologię składowania odpadów promieniotwórczych. Urządzenia dostarczane przez firmę SIEMAG TECBERG sprawdzają się przy obsłudze wielu systemów transportu
i przeładunku odpadów nuklearnych.


Aktualny portfel zamówień firmy SIEMAG TECBERG zawiera kontrakt na modernizację górniczego wyciągu szybowego nieistniejącej już kopalni rud żelaza Konrad, znajdującej się w pobliżu miasta Salzgitter w Niemczech.
W ramach kontraktu teren byłej kopalni z dwoma szybami został przebudowany na składowisko odpadów radioaktywnych.

Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami, których działalność skupia się na wykorzystywaniu energii jądrowej i minimalizowaniu szkodliwych skutków jej wykorzystywania, zaowocowała opracowaniem optymalnych rozwiązań naukowo-technicznych.

Systemom składowania odpadów toksycznych
i radioaktywnych stawiane są najwyższe wymagania

Główny nacisk w opracowywaniu systemów przeznaczonych do składowania odpadów radioaktywnych kładziemy na:

  • Maszyny i urządzenia wyciągowe 
  • Urządzenia do załadunku i rozładunku
  • Urządzenia do rozprowadzania odpadów w miejscach ich docelowego składowania 

Zarówno nasze doświadczenie w minimalizowaniu szkodliwości generowanych odpadów promieniotwórczych,
jak również praktyczna wiedza z zakresu realizacji projektów stanowią główny powód zaufania, jakim firma SIEMAG TECBERG cieszy się wśród klientów.  


Wśród oferowanych przez firmę SIEMAG TECBERG urządzeń i systemów do bezpiecznego składowania
oraz transportu odpadów radioaktywnych znajdują się: 

  • Pojemniki osłonowe do przeładunku
  • Zbiorcze pojemniki osłonowe do transportu 
  • Specjalne dźwigi do obsługi pojemników osłonowych
  • Urządzenia na bazie przenośników rolkowych, urządzenia dźwigowe i zasilające 
  • Panele ochrony radiologicznej i panele obsługowe komór gorących, w tym zaślepki i korki maszynowe 
  • Urządzenia do zbiorników pośrednich pakujących, skrzynki napełniające, zbiorniki na tabletki ze skrzynką wyprowadzającą 
  • Rury wiercone, w tym próbne do modeli funkcjonalnych form HAW (odpady o wysokiej aktywności)

Przewiduje się, że prognozowane tendencje wzrostowe zużycia paliwa jądrowego na terenach przemysłowych przyczynią się do zwiększenia zapotrzebowania na składowiska odpadów radioaktywnych
z zastosowaniem bezpiecznych technologii transportu i przeładunku.W ścisłej współpracy
z naszymi klientami stworzyliśmy szereg systemów przeładunku i transportu odpadów radioaktywnych. Przeprowadzone testy funkcjonalne wykazały, że oferowane przez firmę SIEMAG TEBCERG systemy
sprawdzają się w praktyce i odznaczają się dużą efektywnością.

Wykwalifikowany personel firmy SIEMAG TECBERG zapewnia prawidłowy montaż oraz bezpieczną instalację urządzeń. Podczas eksploatacji naszych systemów składowania i transportu odpadów radioaktywnych
także gwarantujemy dyspozycyjność działu obsługi klienta.


Niemcy są krajem uznawanym za lidera na światowym rynku technologii składowania odpadów.
Opinia ta znajduje odzwierciedlenie w działalności wyspecjalizowanych dostawców technologii.

Od ponad 30 lat firma SIEMAG TECBERG podejmuje współpracę z komisjami normalizacyjnymi, instytutami naukowymi oraz przedsiębiorstwami publicznymi w zakresie technologii składowania odpadów nuklearnych. Stanowi ona solidną podstawę dla projektowania oraz uruchamiania składowania odpadów nuklearnych zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach.
 

INFORMACJE TECHNICZNE