Serwis techniczny

Co nas wyróżnia: elastyczność 
i stała gotowość do działania

Firma SIEMAG TECBERG zajmuje się produkcją systemów dla górnictwa oraz pokrewnych dziedzin przemysłu. Podstawę dla sporządzania projektów oraz ich realizacji stanowi unikalne know-how, wynikające z realizacji ponad 200 kompletnych systemów oraz konstrukcji ponad 1000 maszyn górniczych.

Posiadamy niezwykle bogate doświadczenie, zgromadzone podczas prac nad najbardziej różnorodnymi projektami na całym świecie.

Nasz wykwalifikowany personel zapewnia kompleksową i niezawdoną realizację projektów
oraz wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Usługi serwisowe obejmują:

  • Obsługę w zakresie dostawy części zamiennych  
  • Analizę potrzeb 
  • Analizę i usuwanie usterek
  • Kontrole okresowe i czynności konserwacyjne
  • Kontrakty serwisowe
  • Przebudowy i modernizacje

INFORMACJE TECHNICZNE