Serwis techniczny

Obsługa systemów

Firma SIEMAG TECBERG obsługiwała od 2002 r. do połowy 2012 r. na zlecenie AlpTransit Gotthard AG w pełni zautomatyzowany górniczy wyciąg szybowy własnej produkcji, przeznaczony do transportu urobku skalnego, materiałów budowlanych i ludzi w trakcie trwania procesu budowy nowego tunelu u podstawy masywu Gotarda. Oprócz głównych urządzeń wyciągowych, system zawiera pomocniczy wyciąg szybowy do celów awaryjnych i kontrolnych, urządzenia do wymiany lin (winda frykcyjna, urządzenie zaciskająco-podciągające) oraz samojezdny wyciąg ratowniczy. 

Grafik Anlagenbetrieb

Źródło: AlpTransit Gotthard AG

Maszyna wyciągowa może transportować dziennie 6350 t urobku, 50 jednostek materiałowych oraz 960 osób. Wydajność ta wymaga użycia 4-linowej maszyny wyciągowej typu Koepe z napędem bezpośrednim i silnikiem trójfazowym, który przy mocy 4200 kW napędza dwupoziomową klatkę z prowadzeniem linowym o nośności 50,8 t wraz z przeciwwagą. 

Pomocniczy wyciąg szybowy to maszyna jednobębnowa z klatką o nośności 1,6 t, służąca do celów awaryjnych (transport ludzi / ewakuacja) i kontrolnych. 

Model działalności: Systemy pod klucz i kontrakty serwisowe

  • Wykwalifikowany personel górniczy SIEMAG TECBERG 
  • Praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
  • Działalność certyfikowana według DIN ISO 9001:2008
  • Normy bezpieczeństwa TAS/BVOS oraz odpowiednie normy DIN-EN 

INFORMACJE TECHNICZNE