INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA ORAZ TECHNIKA
WYDOBYCIA W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM

ZNAKOMITE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DOSKONALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB KLIENTA

SIEMAG TECBERG buduje systemy stosowane w górnictwie podziemnym na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas realizacji ponad dwustu kompletnych systemów górniczych oraz tysiącu maszyn wyciągowych.

Nasze doświadczenie wynikające z licznych prac montażowych oraz serwisowych przeprowadzonych na różnych objektach na całym świecie, jest siłą napędową dla ciągłego pogłębiania wiedzy naszych pracowników.

Technologia górniczych wyciągów szybowych

USŁUGI
 • Dostawa kompletnych systemów wyciągowych dla górnictwa podziemnego
 • Planowanie, projektowanie oraz tworzenie zintegrowanych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego kopalń węgla kamiennego, żelaza, metali niezależnych, minerałów oraz diamentów
PRODUKTY
 • Systemy wyciągowe dla szybów górniczych
 • Maszyny wyciągowe
 • Układy hamulcowe i systemy kontroli hamulców
 • Urządzenia pomocnicze do wymiany lin: windy frykcyjne, urządzenia zaciskająco-podciągające
PROJEKT FLAGOWY
 • Kopalnia złota South Deep
 • Klient: Gold Fields, Południowa Afryka
 • Wyzwanie: zwiększenie wydajności transportu surowca z głębokości 3000 m do granic możliwości 
 • Skonstruowanie największej maszyny wyciągowej na świecie
  
Technologia przeładunku i transportu materiałów ciężkich
oraz  składowania odpadów toksycznych

W procesie składowania w dawnych kopalniach oraz podziemnych kawernach solnych odpadów radioaktywnych bezpieczeństwo jest priorytetem w technologi wyciągów szybowych. Składowanie odpadów skażonych radioaktywnie wymaga zastosowania przepisów i norm niemieckiej Komisji Techniki Jądrowej KTA dotyczącej budowy maszyn.

Zastosowanie górniczych wyciagów szybowych przy budwie dużych tuneli w masywach górskich skraca czas drążenia korytarza głównego . Technologia wyciągów szybowych stosowana jest zarówno do wydobywania urobku jak również do transportowania ludzi i urobku.

Technologia podnoszenia (śluza windowa) w podnośni statków wykorzystuje działanie, które już od dziesięcioleci znajduje zastosowanie w technologii transportu szybowego.

USŁUGI
 • Dostawa kompletnych systemów transportu ładunków ciężkich dla prywatnych lub państwowych zleceniodawców
 • Usługi projektowania w zakresie budownictwa inżynieryjnego 
 • Dezaktywacja odpadów nuklearnych oraz technologia składowania materiałów toksycznych
PRODUKTY
 • Podziemne systemy składowania oraz transportu odpadów nuklearnych i toksycznych
 • Maszyny i urządzenia wyciągowe
 • Kluczowe elementy wyposażenia podnośni statków
PROJEKT FLAGOWY
 • Tunel kolejowy św. Gotarda
 • Klient: AlpTransit Gotthard AG, Szwajcaria
 • Wyzwanie: budowa najdłuższego na świecie tunelu kolejowego (57 km)
 • Obsługa w pełni zautomatyzowanego górniczego wyciągu szybowego przeznaczonego do transportu urobku skalnego, materiałów budowlanych i ludzi w trakcie trwania procesu budowy tunelu

PROSPEKTY

4.15 MB